Staden är en centralort och ligger i Skåne län, närmare bestämt Helsingborgs kommun.Tätorten hade år … Helsingborg är en stad som tidigare kallats “Hälsingborg”.