Är det här vi ska ha ribban när det gäller våra minoritetsspråk? Nationella minoriteter ... ska ha en vilja och strävan att behålla sin identitet. Andra argument för att rädda språk är att varje språk är unikt, och har sina uttryck och specifika ord. Minoritetsspråk i Sverige Språk. Nordplus Nordiska språk ger bidrag för att utveckla undervisningen i nordiska språk i skolan eller för att delta i konferenser. (s) Med glädje mottogs beskedet om Finlands riksdags beslut om att behålla det svenska språket som ett obligatoriskt ämne för finsktalande elever på högstadiet i Finland. Jag tycker det är lika viktigt att försöka behålla minoritetsspråk som med utrotningshotade djurarter, jag inser däremot att världen strömlinjeformas, små språk och känsliga djurarter dör ut eftersom den dominerande arten har makten och agendan i sin hand. Marika Formgrens blogg Om bloggen. Utanförskap och nedvärdering är ingen god grogrund för utveckling, och människor som utvecklar sin fulla kapacitet är en större tillgång för samhället än de som inte gör det. Nätverket Språkförsvaret. Modersmål och minoritetsspråk Visa eller dölj ämnen under Modersmål och minoritetsspråk . Larsson menar att det är i första hand domarna som bär ett ansvar för att det ska ge konsekvenser att uttrycka sig sexistiskt, rasistiskt och homofobiskt, men att hela hockeysverige bär ett ansvar. För individen är det väsentligt att vara stolt över sitt, att det duger och värderas. Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. De flesta invandrare till Sverige söker sig inte hit för att de vill bevara sina språk och sin ... som minoritetsspråk, ... helt ovidkommande argument. Utdrag Det brukar sägas att språket är något levande och som allt levande föds det, … • Gruppen ska ha historiska eller långvariga band till ... för att förbättra undervisningen för de nationella minoriteterna. Arbetet består dels av insatser för Detta verkar grunda sig i en vanföreställning om att människan har ett begränsat utrymme i sitt kunskapsförråd. (s) av Erkki Tammenoksa m.fl. ”Ord-för-ord”-översättningar av till exempel ordstäv fungerar sällan, och i många kulturer finns ord för särskilda företeelser som … 2 3 Ett officiellt minoritetsspråk Det samiska är en del av vårt gemensamma kulturarv. Du har med vad ett minoritetsspråk är och innerbär, du har en bra och tydlig åsikt och en jämförelse. 4.3 Argument för grupprättigheter ... minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget ... och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, Läs om vad regeringen gör för att främja de mänskliga rättigheterna. För att bevara det samiska språket med alla sina varieteter Inga, det där var bara en felskrivning i hastigheten, men tack för att du uppmärksammade den. Romani – minoritetsspråk; ... För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. 10 oktober 2014 18:49. Eleven för fram argument som handlar om att språk och samhällen förändras, och att det är viktigare att släppa in det nya än att hålla fast i det gamla. Finska som ett nordiskt minoritetsspråk i Sverige Motion 1990/91:U508 av Erkki Tammenoksa m.fl. dels- eller minoritetsspråk. Ett argument som ofta dyker upp bland invandringsfrågor är att utövandet av en persons modersmål skulle hindra inlärningen av svenska. Om regeringens politik för demokrati och mänskliga rättigheter på regeringen.se Du skulle kunna få med en nackdel och kanske ett perspektivbyte för att nå …