I denna modul får du tips och idéer om hur du antecknar på ett medvetet och effektivt sätt under och efter en föreläsning. Men kom ihåg att inget sätt är rätt eller fel. Det som passar den ene kanske inte alls passar den andre. Anteckningsteknik. Att anteckna under föreläsningar och vid inläsning av litteratur skulle nog många säga är något som man bör eller måste göra. Naturligtvis kan man inte använda en och samma metod på alla kursböcker. Det är en avsevärd skillnad mellan att studera psykologi och högre matematik. När jag tittar tillbaka på anteckningar jag gjort undrar jag ibland hur i hela friden jag tänkte när jag skrev dem. De är i en enda röra, det är omöjligt att urskilja vad som är viktigt och oviktigt och dessutom är det uppenbart att väsentliga fakta saknas. Den som använder block och penna är nämligen bättre på att komma ihåg vad som sagts under föredrag. I studien fick 65 amerikanska collegestudenter lyssna på inspelade föreläsningar i ämnen som inte ansågs tillhöra allmänbildningen. Hur används ordet anteckna? Spara. ... Samtal där man i efterhand önskar att man hade haft en penna och papper gömd under bordet och diskret kunnat anteckna allt klokt och bra som sades. ... Särskilt bra passade de för studenter eftersom minidatorerna är lätta att ta med på föreläsningar och anteckna på. Det tar tid! Det är viktigt att du räknar med att studierna tar tid, även vid sidan av föreläsningar och andra schemalagda aktiviteter. Hur mycket schemalagd tid och kurslitteratur du kommer att ha i din utbildning är svårt att säga, det beror mycket på vad du studerar. – Nu är jag tio år, säger jag, och nu ska du förklara för mig vad du håller på med och hur det fungerar och varför och sen skall jag klä det i ord för miljoner 10-åringar! Avsluta vänligt. Det är viktigt att man försöker hålla sig så objektiv som möjligt och att man antecknar observationerna fortlöpande under laborationens gång i ett protokoll. Inga egna slutsatser eller åsikter ska presenteras i resultatet, de kommer senare i diskussionsdelen. Johannes skrev för ett par veckor sedan om sin anteckningsinkompetens och gav 7 tips på hur den kunde åtgärdas.. Samma problem lider jag av. Jag kommer ibland ut från möten och det enda som finns på anteckningspapperet är en rubrik om vad mötet handlade om. hur man gör. I stället läser de dessa texter på skärm eller i pappersform vilket tar ... En tredje student antecknar för hand, men det tar mycket tid ... måna om att delta på föreläsningar och andra undervisningstillfällen i så stor Hur ser dagarna ut på psykologprogrammet, är det mycket självstudier och föreläsningar? När börjar man ungefär på morgonen och när slutar man? Hur är det med lov, är det bara sommar- och jullov? Vad ska man t ex tänka på när man går på föreläsningar? Kan man förbereda sig på något sätt? Hur antecknar man? Vad gör man med alla sina kladdiga anteckningar? Hur ska man gå tillväga när man ska läsa på inför tentor? Har ni några knep på hur man kan göra sina studier roligare och mer effektiva? Vad ska man göra först? Hur tar du anteckningar på bästa sätt? Att ta anteckningar innebär att skriva ner den viktigaste informationen från en text eller till exempel en föreläsning. Har ett program som tillåter mig att spela in föreläsningar på datorn samtidigt som man antecknar. Problemet är att varje gång jag skriver spelas det också in knappljudet från tangetbordet vilket är väldigt irriterande. Ett hållbart ledarskap, med medvetenhet om hur man tar vara på hjärnans resurser, bidrar till ökad organisationseffektivitet inklusive ökning av egen och medarbetares motivation och välbefinnande. Man kan säga att hela poängen med att ta till sig information om Dunns lärstilsmodell är att sedan kunna använda den informationen för att effektivisera sina egna studier. Nedan finns fyra exempel på hur en visuell, auditiv, taktil respektive en kinestetisk person helst studerar och tar till sig information. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan arbeta med textsamtal för att stötta läsandet av skönlitterära texter. Detta ger eleverna stöd för förståelsen av det som de läser och de kan använda varandra som lärresurser för varandra. Då tittar vi även lite på hur hemsidan är upplagd eftersom det är är ni hittar information. Natura s.2-3 Under torsdagslektionen kommer vi att börjar titta på material som man använder sig av inom No:n när man laborerar och ni kommer att få lära er vad de olika material heter. Jag ställde följdfrågan Hur många av strategierna är kopplat till om man har fallenhet för något eller inte? Eleverna svarade blixtsnabbt Inga. På följdfrågan vilka som har möjlighet att använda sig av strategierna svarade de naturligtvis alla. Såå sant ..det du skriver. Har ofta funderat på det men det är svårt att sätta ord på känslan .. men du lyckas verkligen. Jag tänker att man måste känna sig själv och vara ärlig mot sig själv för att sedan kunna förmedla det till den andre. När man ska börja på ett universitet är det första som många oroar sig för det faktum att det är så ofantligt stort och otroligt många lokaler som man ska hålla koll på. Namnen för föreläsningssalarna känns helt ologiska (vilket de ofta är) och man har ingen aning om hur skjutton man … För att du på bästa sätt ska komma ... hur man läser kurslitteratur, antecknar, ... Mer information och inspelade föreläsningar. När man transkriberar antecknar man hur det låter, ... Vi har haft kanske 2-3 föreläsningar på engelska om jag minns rätt. Har ett program som tillåter mig att spela in föreläsningar på datorn samtidigt som man antecknar. Föreläsningar från ... barnet och lyssnar på ett aktivt sätt. hur man gör. I stället läser de ... En tredje student antecknar för hand ... måna om att delta på föreläsningar och andra undervisningstillfällen i så stor Hur ser man ut på kvällen efter att man jobbat och skött allt som ska skötas när man ... Och skaffa en dagbok där du antecknar allt. ... föreläsningar Live Beroende på hur lätt man har för ett visst ämne så kommer man behöva lägga ner mer eller mindre tid på att plugga. ... Finns det möjligheter så se till att lyssna på föreläsningar där du faktiskt lyssnar och antecknar istället för att läsa. Givetvis ska du även läsa den litteratur som finns. Föreläsningar; Kontakt; ... En tänkbar variant är att du spelar in allt och antecknar vissa viktiga punkter i intervjun – det förenklar när du senare transkriberar materialet. Att anteckna för hand på lektioner och föreläsningar har blivit mer och mer ovanligt i takt med att laptopanvändandet ökar. Tidigare studier har visat att vi lätt blir distraherade och ständigt byter fokus när vi arbetar med bärbara datorer, vilket påverkar lärandet negativt. Man talar ofta om att detta är en ”detaljsport” då man på hög nivå behöver utföra momentet så bra och korrekt som möjligt för att ha en chans mot övriga tävlande. Men grenen vänder sig inte bara till ekipage som sattsar på SM-nivå, utan detta är även perfekt för de som bara vill ha kul och aktivera sin hund. Därför undrar jag hur man på ett bra sätt ska ta anteckningar på en föreläsning.