Med tre siffror kan man bilda sex tresiffriga tal. Hur många fyrsiffriga tal kan man bilda av fyra olika ... Med tre siffror kan man bilda sex tresiffriga tal. OM jag har en sifferpanel med siffrorna 1-9 och har ... vilket innebär att du kan bilda långt ifrån alla tal ... och ska bilda en kod av längden 2. Hur många fyrsiffriga tal kan man bilda av siffrorna 1,2,3,4 om siffrorna kan vara lika? 2015-03-31 18:10 OM jag har en sifferpanel med siffrorna 1-9 och har en kod på 4 siffror hur många möjliga kombinationer kan jag då få? Hej, jag undrar om någon vet hur man löser denna uppgift: Hur många fyrsiffriga tal kan man bilda av siffrorna 1,2,3,4 om siffrorna kan vara lika? ?Och om panelen hade varit på 1-8 med 4 siffror hur många kombinationer hade det då blivit? Tacksam för svar då jag snart har prov i sannolikhet och förstår nästan ingenting. Som exempel kan man av siffrorna 1,2 och 3 bilda talen 123, 132, 213, 231, 312 och 321. Hur många fyrsiffriga tal kan man bilda av fyra olika siffror.