Vänstervågen 1968-1976 Rekordåren. 1960-talet präglades av en rekordartad tillväxt där både vinster och löner steg snabbt. Vänstervågen 1968-1976 Rekordåren. 1960-talet präglades av en rekordartad tillväxt där både vinster och löner steg snabbt. I boken “IB och hotet mot vår säkerhet” följde Peter Bratt upp affären med utförliga detaljer och organisationsskisser. För den vänsterrörelse som närts av en ensidig kost av ideologi, ideal och paroller blev IB-affären en symbolfråga som tillhandahöll en ny, konkret arsenal. Juridiska termer blev verktyg i kampen mot en mer övergripande orättvisa. IB var en betydligt allvarligare åkomma än Nixons Plumbers, med en avsevärt längre historik och därför en oändligt mycket svårare inverkan på den egna nationens säkerhet. I båda fallen var det amatörernas afton och relevansen i likheterna mellan Watergate och IB utgörs också av att båda förekomsterna var politiskt betingade. – IB-affären hamnar ju i ett helt annat ljus nu. Det har ju varit mycket diskussioner kring den domen och han har ju varit nitisk mot min far. På sätt och vis är ju detta en upprättelse för honom, säger Mårten Palme. Jag är inte alls så säker på att IB-affären hamnar i ett annat ljus överhuvudtaget. Den innehöll flera övervakningsrapporter från Ternbergs resor och hans kontakter med Organisation Gehlen. Enligt akten var Ternberg aktiv i underrättelsekretsar till i alla fall 1964. De sista åren ska Ternberg varit sambo med frau Ruth Kraff i Worms i Tyskland och han dog den 24 maj 1971 i Tyskland. ... humorfri och starkt misstänksam mot allt ... form av kontakt med IB, Informationsbyrån. ... åt IB och FRA. Elektronerna rusar vidare mot anoden där de bromsas upp och deras rörelseenergi övergår till värmeenergi. På motsvarande sätt accelereras jonerna som bildats under sträckan b mot katoden, vars temperatur och därmed förmågan att emittera (ge ifrån sig) elektroner upprätthålls. Peter Bratts bok IB och hotet mot vår säkerhet s 124-139 (Bratt 1973). 2 Försvarsutskottets betänkande angående den militära … Ett av de viktigaste skälen till att upprätthålla denna sekretess var att arbetarna i fabrikerna i viss utsträckning var medvetna om denna utsugning och var starkt förbittrade över den. (b) Blandade företag. Summan av det tyska kapital som investerats i Bulgarien, Ungern och Rumänien var betydande. IB, Informationsbyrån, som på 70-talet avslöjades av FIB- Kulturfronts journalister Jan Guillou och Bengt Bratt, och sedan bytte skepnad till först SSI (Sektionen för Särskild Inhämtning) och senare KSI (Kontoret för Särskild Inhämtning), övervakar i dag IB03. FOU Forskning och utveckling . IB Informationsbyrån . IPRP Information policy research program, University of Toronto ... mannaförbundet, med titeln, 7:16 och andra hot mot öppenheten. Skriften omfattar frå-14 ... IB och brottet mot vår säkerhet Det socialdemokratriskt kontrollerade IB använde sig av närmast amatörmässiga metoder och blev föremål för våra grannländers säkerhetstjänsters intresse och missnöje, mer än en gång skickades slokörade IB-agenter hem till Sverige efter att ha gjort bort sig i grannländerna. No category; Islam och muslimer i Sverige - Utvärderingsrapport (pdf + Idag kan vi verkligen göra nästan allt med vår mobiltelefon och jag tror att vi är på väg mot att kunna göra att i gående fart och att vi kommer mer och mer bort från att … Kryphål finns också i regeringen ta till "svart" intelligens och vapenprogram, i användningen av entreprenörer och i avsaknad av tydliga definitioner av termer som "nationell säkerhet" och … (Peter Bratt: IB och hotet mot vår säkerhet)Gården utpekades 1973 i ett nummer av Sveriges kommunistiska partis (skp) organ Gnistan som utbildningscentrum för den då avslöjade hemliga svenska spionorganisationen Informationsbyrån (IB). För bakgrund, se mitt förra inlägg: ”Vem bryr sig om hotet mot demokratin?”. Idag var en stor dag. Vi demonstrerade gemensamt på Medborgarplatsen i Stockholm, för yttrandefriheten, för demokratin, för kulturens frihet. IB, Informationsbyrån, som på 70-talet avslöjades av FIB-Kulturfronts journalister Jan Guillou och Bengt Bratt, och sedan bytte skepnad till först SSI (Sektionen för Särskild Inhämtning) och senare KSI (Kontoret för Särskild Inhämtning), övervakar i dag IB03. Knivbladet trängde genom halsen vid struphuvudet och mot- ståndaren ryckte till som om han fått en elstöt. ... De verkade brutaliserade på ett oåterkalleligt sätt och hade med all säkerhet dödat tidigare. ... kniven riktad mot hans familj och tvekade inte att verkställa hotet om han gick till polisen. Det var han säker på. # Saddam Hussein (och vissa andra arabledare) brännmärktes för sitt sätt att utse USA till världens satan. Här i Sverige framställs varje vecka Rysslands Putin, just som en världens satan. # Sverige har ständigt pekat ut andra länder som har politiska fångar.