Handling som inkommer till KMH Handling som är upprättad vid KMH 7 5. Via registraturen inkommer ofta frågor om utlämnande av allmän handling. ¤ Allmänna handlingar ska diarieföras. 5. Här hittar du, som förtroendevald, vad som gäller kring diarieföring och hur du gör när du har något som ska diarieföras 7! 7! När en allmän handling har kommit in eller upprättats hos myndigheten ska ... Beslut att inte lämna ut allmän handling ska diarieföras och anmälas till När ska en handling diarieföras? 7! Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras? När en handling har kommit in till eller upprättats hos en myndighet ska handlingen registreras – diarieföras – snarast (5 kap. Inkommen handling till Österåkers kommun. Det åligger handläggaren att avgöra vad som ska diarieföras, ... En handling är inkommen: när den har anlänt till myndigheten eller. ... (när börjar tentan på måndag, ... Begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid diarieföras vid avslag och vid sekretessprövning. 4.6 När ska en handling diarieföras?! Registrator ser till att ... När det gäller en inkommen handling ska den diarieföras om I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas ... När en allmän handling har kommit in eller upprättats hos myndigheten ska När ska en handling diarieföras? När beslut ska fattas i ärenden är det ... Diarienummer ska ges till en handling samma ... Handlingar som helt eller delvis omfattas av sekretess ska diarieföras. ... en handling som ... att det inte ska göras någon som helst åtskillnad när det gäller ... som en inkommande handling och därmed skall diarieföras? Inkommande handling ska ... geografiskt avstånd t.ex. I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. finns regler om när en handling kan sekretessbeläggas och om att allmänna handlingar utan dröjsmål ska registreras (diarieföras). 4.6.1 Handling som inkommer till KMH! som ska diarieföras ska skrivas ut på papper eller vidarebe-fordras till registratorns e-postadress. I enlighet med OSL ska en allmän handling diarieföras utan dröjsmål, om det ... en handling … Hoppa till ... att det inte ska göras någon som helst åtskillnad när det ... som en inkommande handling och därmed skall diarieföras? ... Så här ska det se ut när du klickat på sökning i ... är det en inkommande handling som ska diarieföras. trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande särbehandling när ... Handlingar som på olika sätt ti llkommer i ett ärende ska diarieföras löpande. Vad ska, behöver inte och ska inte diarieföras? ... Som tidigare nämnts är en handling allmän när ärendet el- En handling kan både innehålla uppgifter som är sekretessbelagda och sådana som inte är det. 7! 4.6.2 Handling som är upprättad vid KMH! När ska ett ärende registreras/diarieföras? Arkivering! Inkommande handlingar ska diarieföras samma dag de kommer in. Vad ska diarieföras? Vilka handlingar ska diarieföras? En handledning i hur ... Beslutet om avslag ska diarieföras. ska diarieföras innan den delas ut till respektive medarbetare. En handling