Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Reviderad 20130515 3 3. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden. 4. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Att bli äldre innebär många förändringar både kroppsligt, psykiskt och socialt. 4. Demenssjukdomar är livslånga och medför psykiskt lidande för de drabbade och deras anhöriga. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Åldrandet innebär en process – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. ... ökar risken för att må psykiskt dåligt och drabbas av depression. Kursen ska ge kunskap om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kursen ska också ge kunskap om och erfarenhet av funktion och skötsel av vanligt ... Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. ... Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 2. Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 3. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Det finns levande varelser som inte uppvisar några ålderdomstecken, bland dem vissa träd, humrar, störfiskar, hajar, alligatorer, sjöborrar och galapagossköldpaddan. Fäll ihop . Arbetsställningar och förflyttningar. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Äldres hälsa och Livskvalitet 200 poäng Du skall nu få fördjupade kunskaper i det normala åldrandet, då det gäller det fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 3. Serviceuppgifter i hushållet. Påverkas av de biologiska åldrandet, av miljöfaktorer och sjukdom ... Socialt nätverk Ekonomi Kroppens åldrande ... anpassningsförmåga och minskad pålitlighet även under normala förhållanden. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. ... Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 5. Att bli äldre är ett resultat av samspelet mellan ärftliga faktorer och miljön. Reviderad 20130515 3 3. Vad som orsakar åldrandet är omdiskuterat och likaså hur det skulle kunna behandlas. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. ... innebär en process fysiskt, psykiskt, socialt och ... om det normala åldrandet och inom ... både fysiskt, psykologiskt och socialt. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid … Medicintekniska uppgifter. 1. Hur smitta och smittspridning förhindras. Information och tjänster för din hälsa och vård. 3. Etiskt förhållningssätt. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. ... Här beskrivs normala biologiska åldersförändringar och biologiska åldrandeteorier. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. 4. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. Förmåga att planera och utföra vård och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Hygien ... Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast ... under barndomen, vuxenblivandet och åldrandet. Administrativa uppgifter. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa. Ångest och sömnstörningar är vanligt tidigt i demensförloppet. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel, samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt Centrala nervsystemet Personlig vård. Det normala åldrandet. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.