Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II), grundnivå 2 (svenska som andraspråk III), och avancerad nivå (magister). Delkurs 1: Flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp Delkursen belyser och problematiserar ämnet svenska som andraspråk utifrån ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om behörighet i ämnet. Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Du ges möjlighet att argumentera skriftligt men också muntligt i samtal med din lärare. Du kan läsa vissa ämnen på grundnivå och andra ämnen på gymnasienivå. Hos oss kan du läsa kurser i svenska som andraspråk till och med 90 hp på distans. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Kontakta oss. Sedan höstterminen 2015 ger vi på uppdrag av Skolverket 30 hp svenska som andraspråk för sfi-lärare inom Lärarlyftet II. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. Svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska. Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! Distans. Svenska som andraspråk 1 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska. Elevpaketet består av en tryckt bok, ett digitalt läromedel med självrättande övningar och alla texter inlästa och ett övningshäfte. Distans. Därför har den följande upplägg: Under vårterminen 2018 är delkurs 1, Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp, förlagd till kvällstid och ges på kvartsfart. Studera! Detta gäller inte längre.För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1-6 krävs nu 30 högskolepoäng (hp) i svenska som andraspråk, för åk 7-9 krävs 45 hp och för gymnasieskolan krävs 90 hp. Kurser på distans läsåret 2018/2019. Litteratur. Svenska som andraspråk I och II ges varje termin, svenska som andraspråk … ... Att läsa på distans Betyg och intyg Antagning Värdegrund. Kontaktuppgifter Frånvarorapportering Klagomålshantering Elevombud Frågor och svar. Läs Svenska som andraspråk på distans! Du kan också läsa engelska, matematik, samhällskunskap, historia, mm. I kursen Svenska som andraspråk 1 får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du kommer också att läsa en eller två skönlitterära böcker som du kan låna på Komvux bibliotek. Svenska som andraspråk för lärare, grundnivå (1-30 hp), 30 hp TILL ANMÄLAN Kursen Svenska som andraspråk för lärare vänder sig till dig som redan arbetar inom skola och utbildning och upplever ett behov av att lära dig mer om svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk 1, Distans På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som vill komplettera dina betyg för att … Kursinnehåll. Svenska som andraspråk 1, Distans På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. Vi läser och samtalar om texter som … Svenska som andraspråk 1, 100 poängSvenska som andraspråk 1 är en gymnasial kurs där du bland annat genomför muntliga presentationer och deltar i samtal om olika ämnen. Lärarlyftet för sfi-lärare. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Delkurs 1: Flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp Delkursen belyser och problematiserar ämnet svenska som andraspråk utifrån ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. Här finns 344 utbildningar som matchar "Svenska som andraspråk" på distans. Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga presentationer,... Svenska som andraspråk … Finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com. ... Språkporten Svenska som andraspråk 1 2 3 ISBN: 978-91-44-07917-2. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Elisabeth Sandberg, Liber: Målspråk svenska. Huvudkontor. Kurslitteratur. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som vill komplettera dina betyg för att söka en högre utbildning, eller för att kunna söka jobb. Under kursens gång kommer du bland annat lära dig att uttala, hitta dina grammatiska fel och läsa en novell. Svenska som andraspråk 1, 100 poäng Svenska som andraspråk 1 är en gymnasial kurs där du bland annat genomför muntliga presentationer och deltar i samtal om olika ämnen. Skrivhandledningen kommer att genomföras dels på plats med Campusstudenter, dels på distans via hjälpmedel som Skype, e-post, chat etc. Johan är en av eleverna som läser Naturkunskap 2 på distans och berättar att han verkligen uppskattar de praktiska momenten i kursen som de obligatoriska laborationerna utger. Här hittar … Du producerar texter av olika slag såsom refererande och argumenterande. Distans. Svenska som andraspråk 1 Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. Våra svenska distanskurser fungerar utmärkt för såväl de barn som allmänt vill stärka sitt svenska språk som för dem som målinriktat vill följa de svenska styrdokumenten för grundskolan i ämnet svenska. Svenska som andraspråk 1 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska.... Svenska som andraspråk 1 Åsö Vuxengymnasium ... Att studera på distans innebär att du själv lägger upp dina studier på det sätt som passar dig. I Kontext Svenska som andraspråk 1 finns samma klara struktur och samma tydliga framställning som i övriga böcker i Kontext-serien. Detta innebär stora möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. Gymnasiepoäng 100p . Hos oss kan du läsa kurser i svenska som andraspråk till och med 90 hp på distans. Svenska som andraspråk II 30 HP Kursen ska ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Om du läser på distans får du kursmaterial av din lärare. Svenska som andraspråk 2 Distans; Svenska som andraspråk 3; ... Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid. På ASP-kursen får du arbeta mycket med Svenska som andraspråk på grundnivå / gymnasienivå. Kurspaket 1 i svenska som andraspråk belyser kulturmöten, flyktingskap och migrationsprocessens inverkan på individens hälsa, lärande och identitet, samt olika aspekter på … På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Svenska som andraspråk 1 Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. I Svenska som andraspråk 3 får du tillfälle att finslipa och vidareutveckla din svenska. Den ska ge insikter i språkutveckling och lärande på ett andraspråk, kunskaper om skönlitteratur och insikter i hur den kan användas i andraspråksundervisningen. Vill du plugga på komvux? Under kursens gång utvecklas din förmåga att arbeta med och kring det svenska språket, både skriftligt och muntligt. I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer du utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och skriva på svenska. Han tillägger även att det passar honom väldigt bra att läsa komvuxkurser på distans då han för tillfället jobbar heltid. I kursen får du kunskaper om kulturkännedom, litteraturvetenskap och grammatik. Har du svenska som ditt andraspråk och känner att du vill få en större plattform att stå på?