Jobba säkert med läkemedel Dela; Skriv ut ... × Kontakt MAS rekommenderar denna webbutbildning inför delegering av läkemedelshantering. Jobba säkert med läkemedel. Webbutbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Viktigt för Rut, 90 år, med sina läkemedel Rut, 90 år, och sjuksköterskan Anna berättar vad som är viktigt när man får hjälp av hemtjänst med sina läkemedel. Inklusive insulindelegering. Webbutbildning läkemedel- och insulindelegering. Vi har därför också sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel Webbutbildningar Socialstyrelsen har i samråd med en rad aktörer inom och landstingen och hälso- och sjukvården arbetat fram en webbutbildning för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre . ... Jobba säkert med läkemedel. Kursen ger en grundutbildning för att kunna få delegering i läkemedelshantering. Filmen ingår som en del av webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel. Kursen ger en grundutbildning för att kunna få delegering i läkemedelshantering. Jobba säkert med läkemedel Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Den med cirka två timmar att genomföra och diplom kan läkemedel ned vid efter godkänt kunskapstest. Utbildningen är kostnadsfri och består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel” och ”Insulin” i förekommande fall, se under webbutbildning Uppföljning av delegering – se under Riktlinjer och verktyg delegering Hantering vid blodsmitta och stickskador . Länk: Webbutbildning läkemedel- och insulindelegering I kursen Jobba säkert med läkemedel finns två delar.. Första delen: Jobba säkert med läkemedel. Jobba säkert med läkemedel tisdag, 26 september 2017 Sveriges Kommuner och Landsting tog år 2015 fram en webbutbildning som heter "Jobba säkert med läkemedel" som är en baskurs i hanteringen av läkemedel inom äldreomsorgen, och som Svenskt Demenscentrum nu förvaltar. Utbildningen är avgiftsfri jobba består av fem delkurser. Ny webbutbildning om läkemedel Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram Jobba säkert med läkemedel , en baskurs i att hantera läkemedel i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri jobba består av fem delkurser. Gå till utbildningsportalen » (nytt fönster) Inför delegering av läkemedelshantering. Utbildningen syftar till att sprida kunskaper om vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs. Trycksårsutbildningen – Sårsmart.se är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Länk: www.demenscentrum.se. 1(2) 2016-04-13 Jobba säkert med läkemedel – en basutbildning inför delegering Vägledning till verksamhetschefer i äldreomsorgen, delegeringsansvariga MAS rekommenderar denna webbutbildning inför delegering av läkemedelshantering. SKL:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och landsting/regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Region Skåne erbjuder en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i … Kontakt. Gå till utbildningsportalen » (nytt fönster) Inför delegering av läkemedelshantering. Jobba säkert med läkemedel - - Svenskt Demenscentrum Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering jobba läkemedels­hantering med äldreomsorgen. Länk: Webbutbildning läkemedel- och insulindelegering I kursen Jobba säkert med läkemedel finns två delar.. Första delen: Jobba säkert med läkemedel. Den med cirka två timmar att genomföra och diplom kan läkemedel ned vid efter godkänt kunskapstest. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Jobba säkert med läkemedel + Saga och Hanna regiongavleborg.se Läkemedelslista: Enalapril 2,5mg, 1x2 Metoprolol 100 mg, 1x1 Felodipin 5mg, 1x1 Furosemid 40mg, 1x1 Kaleorid, 750 mg, 1x2 Mot högt blodtryck Mot högt blodtryck Mot högt blodtryck Mot benödem Mot lågt kalium Detrusitol SR 4mg, 1x1 Atarax 10 mg, 4x1 Mot urinträningar … Utbildningen är avgiftsfri och … Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Äldre med diabetes Nationella programrådet för diabetes har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes. Utbildningen är avgiftsfri och … Webbutbildning läkemedel- och insulindelegering. Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Målet är att öka kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal i Sverige och bidra till en mer jämlik vård. Den täcker sju typer av sår, med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. Inklusive insulindelegering. Webbutbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal. Kursen är webbaserad och består av fem delkurser som … Efter genomförd utbildning kan du skriva ut ett diplom. Jobba säkert med läkemedel Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivningsprocessen och vad … Jobba säkert med läkemedel - - Svenskt Demenscentrum Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering jobba läkemedels­hantering med äldreomsorgen.